Die Stranding van die Haerlem / 25 Maart 1647 / Die gebeurtenis wat Suid-Afrika se Geskiedenis beinvloed het

25 Maart 1647 Stranding van die Haerlem Die gebeurtenis wat Suid-Afrika se geskiedenis beinvloed het. HAERLEM OP PAD TERUG NA NEDERLAND Januarie 1647 vertrek die Haerlem ( Nieuwe Haerlem/Haarlem) as deel van ‘n retoervloot vanaf Batavië (Java) na Nederland. HAERLEM…