Die Eerste Wêreldoorlog / 28 Julie 1914 – 11 November 1918 / Die Groot Oorlog / Monumente / Port Elizabeth / Mosselbaai / Bellville / Vereeniging / Jansenville / Steytlerville / Dundee / Parys / Boksburg / Durban

28 Julie 1914 Die Eerste Wêreldoorlog begin WWI Eerste Wêreldoorlog Die Groot Oorlog 28 Julie 1914 tot 11 November 1918 Dit was die eerste oorlog waarby so baie lande in die wêreld betrokke was. Hoofsaaklik veroorsaak deur konflik tussen die…

Orania / Koeksistermonument / Klein Reus / Ierse Monument / Paul Kruger / Staatshoofde / Eerste Ministers / Monumentkoppie

Orania Verskeie beelde is hier al opgerig. Heelwat monumente is ook al gered en hier heropgerig. Bekendste is die Koeksistermonument wat die Afrikanervroue se opoffering vir liefdadigheid d.m.v. die bak en verkoop van koeksisters en ander tuisprodukte simboliseer. Monumentkoppie Die…