Slag van Soutrivier / Francisco de Almeida / Tafelbaai / Botsing tussen Portugese en Khoikhoi / 1510

Die Slag van Soutrivier 29 Februarie /1 Maart 1510 Francisco de Almeida word in Kaap die Goeie Hoop doodgemaak. Waarskynlik die eerste botsing tussen Europeërs en inheemse mense van Suid-Afrika. ñ Bloedige geveg waar die Khoikhoi as oorwinnaars geseëvier het.…

Die Stranding van die Haerlem / 25 Maart 1647 / Die gebeurtenis wat Suid-Afrika se Geskiedenis beinvloed het

25 Maart 1647 Stranding van die Haerlem Die gebeurtenis wat Suid-Afrika se geskiedenis beinvloed het. HAERLEM OP PAD TERUG NA NEDERLAND Januarie 1647 vertrek die Haerlem ( Nieuwe Haerlem/Haarlem) as deel van ‘n retoervloot vanaf Batavië (Java) na Nederland. HAERLEM…