Versoeningsbeeld / Hervormde Kerk Rustenburg / Pioniers / Andries Pretorius / Hendrik Potgieter / Sandrivierkonvensie / Paul Kruger

Versoeningsbeeld Vredesbeeld Hervormde Kerk Rustenburg Herinneringsklip ABO PIONIERS Onder die Trekkers in die Transvaal was daar van die begin af meningsverskille tussen die verskillende leiers veral t.o.v. verskille in godsdiens siening en politieke sieninge. Dit kan verwag word in pioniersgemeenskappe…