Trekleiers se roetes / Gedenkstene / Rusplekke / Trichardt / Tregard / Van Rensburg / Potgieter / Uys / Retoef / Maritz / Cilliers / Pretorius / Landman

Trekleiers se roetes, laaste rusplek en gedenkstene:

Bekende Trekleiers en Roetes

(Deur Kobie Ströh)

Louis Trichardt en Johannes Jacobus van Rensburg ( Lang Hans): Beweeg gelyktydig tot by Soutpansberg

Lang Hans van Rensburg : Trek ooswaarts. Hele geselskap vermoor

Louis Trichardt : Rampspoedige tog na Delagoabaai (Lourenqo Marques)

Karel Trichardt : Trek saam met sy pa op moordende tog na Delagoabaai. Oorleef Eerste en Tweede Vryheidsoorlog

Hendrik Potgieter: Beweeglike leier. Verken binneland tot noord van Limpopo

Gerrit Maritz : By Thaba ‘Nchu gekies as voorsitter van Burgerraad

Piet Uys en Piet Retief : Volg na mekaar dieselfde roete noordwaarts

Hendrik Potgieter en Gerrit Maritz: Trek oor die Drakensberge

Sarel Cilliers : Sluit aan by trek van Potgieter. Deelname Vegkop/ Boedrivier. Gelofte by Danskraal

Andries Pretorius : In bevel tydens Slag van Bloedrivier

Karel Landman : Tweede in bevel by Bloedrivier

Piet Uys: Kom om in die Slag van Italeni

Laaste Rusplek van Trekleiers:

Louis Trichardt: Rampspoedige tog na Delagoabaai (Lourenqo Marques). Lourenqo Marques

Karel Trichardt : Middelburg Transvaal

Johannes Jacobus van Rensburg ( Lang Hans): Hele geselkap vermoor by sameloop van Olifantsrivier en Limpoporivier

Hendrik Potgieter: Schoemansdal

Gerrit Maritz : Weenen, Sooilaar

Piet Uys: Kom om in Slag van Italeni, saam met sy seun Dirkie Uys

Piet Retief : Umgungundlovo

Sarel Cilliers : Doorkloof Kroonstad

Andries Pretorius : Pretoria Heldeakker

Karel Landman : Uithoek, Pietermaritzburg

Enkele Gedenkstene van Trekleiers:

Louis Trichardt gedenkmuur Lourenqo Marques

Carolus Trechard opTrichardt Mpumalanga

Hans van Rensburgh Pietersburg Limpopo (Beeld verwyder)

Hoekfigure Voortrekkermonument Pretoria : Andries Pretorius, Piet Retief, Hendrik Potgieter en die Onbekende Voortrekkerleier

Gerrit Maritz Pietermaritzburg

Marmerfries in Voortrekkermonument Pretoria , Dirkie Uys verdedig sy pa, Piet Uys

Piet Retief Moordkoppie Umgungundlovo

Sarel Cilliers Kroonstad

Karel Landman Alexandria Port Elizabeth

Bron: Meeste inligting verkry vanaf ATKV Hartenbos Museum en Internet

Fotos: Facebook Monumente, Gedenktekens en Interessanthede SA en Hartenbos Museum

Maak 'n opvolg-bydrae