Trekleiers se roetes / Gedenkstene / Rusplekke / Trichardt / Tregard / Van Rensburg / Potgieter / Uys / Retoef / Maritz / Cilliers / Pretorius / Landman

Trekleiers se roetes, laaste rusplek en gedenkstene: Bekende Trekleiers en Roetes (Deur Kobie Ströh) Louis Trichardt en Johannes Jacobus van Rensburg ( Lang Hans): Beweeg gelyktydig tot by Soutpansberg Lang Hans van Rensburg : Trek ooswaarts. Hele geselskap vermoor Louis…